Eksempel på afskrift af tekst fra 1700-tallet

Vordingborg Byfoged: Skifteretsprotokol 1781

 

Afskrift

Men Tilsyvns Værgen Seigneur Kruse maatte imod de andmeldte Fordringer erindre følgende Jmod No 2: At Seigneur Staal har anført under 24 Maij sidst laante Penge = 10 rd.

Og for 8 1/4 alen Cattun = 3 rd. 2 mk. 8 sk.

Hvilke da Enken maae selv tilstaae at de 10 rd. ere laante til hendes Salige Mands begravelse og Cattunet taget effter hans Død saa kand de laante Penge da begravelses omkostningerne a parte er anført ey komme Boed til last.

 

Made with Namu6