Eksempel på skøde- og panteprotokol

Øster Flakkebjerg Herred: Skøde- og panteprotokol 1919.

Uddrag af kilden

Skøde

Da Køberen Marius Jacobsen idag yderligere har betalt mig 14399 Kr. 06 Øre med tidligere betalte 10.000 Kr. ialt 24.399 Kr. 06 Øre [...] saa skøder og endelig overdrager jeg ham herved den solgte Ejendom Matr. Nr. 13a, 13d, 13e og 13c [...]

Til bekræftelse med min egenhændige Underskrift i Vidners Overværelse [...] Lars Larsen

 

Made with Namu6